Školení

Specializovaná školení nabízíme jako samostatný produkt nebo jako součást dlouhodobé firemní výuky cizích jazyků. Obvykle se jedná o dvoudenní intenzivní školení, které lze připravit i jako teambuildingovou akci mimo firmu. Semináře probíhají formou workshopu s maximálním aktivním zapojením všech účastníků.Výklad lektora je doplněn multimediálními učebními pomůckami a prostředky. Účastníci mají možnost simulovat reálné situace, společně diskutují, rozebírají a řeší problémy.

Školení probíhají v češtině, angličtině, němčině nebo španělštině. Jejich cílem je především prohloubení jazykových znalostí pro tzv. „měkké“ manažerské dovednosti a rozvoj praktické komunikace.Každé jazykové školení můžeme upravit dle vašich přání a specifických potřeb.