Přihláška do kurzu

Jméno a příjmení:
Datum narození
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Mám zájem o: kurz pro děti
individuální výuku: chci se učit sám/sama
chci přiřadit do dvojice
chci přiřadit do trojice
začátečník
mírně pokročilý
pokročilý
přípravu na: Zertifikat Deutsch
státní zkouška
státní maturita
FCE
individuální příprava
skupinová příprava
skupinový kurz: začátečníci
mírně pokročilí
středně pokročilí
konverzace s rodilým mluvčím
firemní vzdělávání
Jazyk: angličtina němčina španělština
Platit budu: hotově převodem
Jak jste se o nás dozvěděli? internet
novinová reklama
od známých
jiné:
Poznámka:

V případě, že by Vám nešla odeslat přihláška, kontaktujte nás prosím na primajazyky@seznam.cz.

Prohlašuji, že závazně objednávám výše specifikovaný jazykový kurz. Svým podpisem prohlašuji, že rozumím a zavazuji se, že budu respektovat platební a stornovací podmínky uvedené zde.