Kurzy

Naše nabídka

Při výuce v kurzech používáme aktuální a moderní materiály včetně originálních novin, časopisů atd. Hodiny probíhají hravou formou, jsou aktivní a mají přátelskou atmosféru. Důraz v hodinách klademe na mluvení a vzájemnou komunikaci.


Individuální výuka

Individuální výuka pro 1 až 3 studenty je nejběžnější formou výuky v PRIMA jazykovém studiu. Její výhodou je nesporně možnost intenzity, se kterou se lektor může zaměřit na každého studenta, přizpůsobit mu tempo a zaměřit výuku dle jeho požadavků. Je určena hlavně pro ty, kteří kvůli pracovním povinnostem nemohou navštěvovat stálé kurzy. V rámci individuální výuky nabízíme:

  • běžnou výuku cizího jazyka
  • rekondiční lekce
  • doučování - základní a střední školy
  • výuku přes skype

Skupinové kurzy

Naše kurzy se uskutečňují v počtu 4-6 účastníků. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému jednotlivci a zároveň je využito výhod skupinové výuky.


Přípravné kurzy

Pomůžeme Vám s přípravou ke státní maturitě, na státní zkoušky, reparát či na složení mezinárodních certifikátů, např. německého Zertifikat Deutsch nebo anglického FCE. Celková úspěšnost studentů našich přípravných kurzů u zkoušek je 99,3%.


Konverzace s rodilým mluvčím angličtiny

Do našich řad přibyl rodilý mluvčí anglického jazyka Paul Donoghue, jehož víkendové konverzační kurzy si získaly velkou oblibu. Od září 2012 nabízíme konverzaci s Paulem také pravidelně každé pondělí.


Kurzy cizích jazyků pro děti

Na základě velké poptávky po výuce cizích jazyků u dětí nabízíme od nového školního roku kurz angličtiny nebo němčiny pro děti. Děti budou rozděleny dle věku a úrovně.


Firemní vzdělávání

Firmám nabízíme výuku probíhající v prostorách našeho PRIMA jazykového studia nebo kdekoliv dle Vašich požadavků. Koncepci výuky a učební plán sestavíme na míru dle Vašich potřeb – zohledníme Vaše časové možnosti, požadavky na zaměření a obsah výuky. Můžete si zvolit různé zaměření výuky:

  • všeobecný jazyk - výuka je zaměřena na všeobecné znalosti jazyka s důrazem na komunikační dovednosti v běžných životních situacích
  • obchodní jazyk - pro zaměstnance, kteří se účastní obchodních jednání, prezentací apod. Výuka je zaměřená na profesní dovednosti, jako je telefonování, obchodní korespondence aj.
  • odborný jazyk - výuka zaměřená na různé obory – technický jazyk, cestovní ruch, gastronomie apod.
  • specializovaná školení – podrobnosti můžete najít zde.

Tlumočnický a překladatelský servis

Tlumočení a překlady provádíme v německém, anglickém a španělském jazyce.

Překládáme osobní a firemní korespondenci, smlouvy, životopisy, úřední dokumenty, internetové stránky, beletrii, texty z oblasti historie, gastronomie, cestovního ruchu aj.

Tlumočíme jednání se zahraničními partnery, porady, obchodní schůzky, společenské akce, jednání s úřady aj.

Letní příměstský tábor s angličtinou

Velkým úspěchem byl náš první prázdninový příměstský tábor pro děti od 5 do 12 let. Kromě zábavné výuky plné her a písniček byl pro děti vždy připraven zajímavý odpolední program, např. ukázky dravých ptáků, jízda na koních, návštěva pěchotního srubu, hon za pokladem a mnoho dalšího. Fotografie z tábora můžete najít v naší fotogalerii.